Bc. Pavel Kubelka

Bachelor's thesis

OVĚŘENÍ PRINCIPŮ ZPĚTNOVAZEBNÍHO ŘÍZENÍ - ŘÍZENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU

Testing principles of the feedback control - control of velocity of an electric fan
Abstract:
Účelem práce je navrhnout elektronický obvod s pomocí analogových součástek pro řízení ventilátoru. Obvod sestavit a oživit, dále do obvodu zakombinovat PI regulátor. Poté vyzkoušet a ověřit principy zpětnovazebního řízení.
Abstract:
The purpose of this work is to design an electronic circuit using analog components for fan control. Further, to assemble and revive the circuit, then incorporate the PI controller. Finally, to test and validate the principles of feedback control.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kubelka, Pavel. OVĚŘENÍ PRINCIPŮ ZPĚTNOVAZEBNÍHO ŘÍZENÍ - ŘÍZENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Process Control

Theses on a related topic