Bc. Markéta Hájková

Master's thesis

Kondiční program pro rozvoj pohybu na kurtu v kategorii mladších žáků v tenise

Fitness program for the development of movement on the court in the category of junior tennis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním kondičního programu pro zlepšení pohybu po dvorci u kategorie mladších žáků v tenise. Práce je převážně empirického charakteru se zařazením teoretických kapitol, které se, mimo jiné, zabývají informacemi o kondiční přípravě, faktory ovlivňující výkon v tenise a specifickými požadavky tréninku dětí. Praktická část se věnuje samotné tvorbě kondičních cvičení …more
Abstract:
This thesis deals with the creation and testing of fitness program to improve the movement on tennis court in the U12. The work is largely empirical with the inclusion of theoretical chapters, which, among other things, dealing with information about fitness training, factors affecting performance in tennis and the specific training requirements of children. The practical part deals with the creation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavel Mudra
  • Reader: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií