Bc. Markéta Hájková

Master's thesis

Kondiční program pro rozvoj pohybu na kurtu v kategorii mladších žáků v tenise

Fitness program for the development of movement on the court in the category of junior tennis
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním kondičního programu pro zlepšení pohybu po dvorci u kategorie mladších žáků v tenise. Práce je převážně empirického charakteru se zařazením teoretických kapitol, které se, mimo jiné, zabývají informacemi o kondiční přípravě, faktory ovlivňující výkon v tenise a specifickými požadavky tréninku dětí. Praktická část se věnuje samotné tvorbě kondičních cvičení …viac
Abstract:
This thesis deals with the creation and testing of fitness program to improve the movement on tennis court in the U12. The work is largely empirical with the inclusion of theoretical chapters, which, among other things, dealing with information about fitness training, factors affecting performance in tennis and the specific training requirements of children. The practical part deals with the creation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavel Mudra
  • Oponent: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií