Simona Náplavová

Bachelor's thesis

Informovanost žáků vybraných základních škol o domácím násilí

Informedness of Pupils of Selected Primary Schools about Domestic Violence
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informovanosti žáků vybraných základních škol o domácím násilí. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol a obecně se věnuje problematice domácího násilí jako takového, aktérům domácího násilí, prevencí, mýty a legislativou, která zahrnuje tři zákony. V praktické části je pomocí kvantitativního …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with domestic violence issues and the awareness of pupils of selected primary schools about domestic violence. Bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is divided into five chapters and there can be found some theoretical issues about domestic violence as such, actors of domestic violence, prevention, myths and legislation, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zverejniť od: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lucia Slobodová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Náplavová, Simona. Informovanost žáků vybraných základních škol o domácím násilí. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe