Bc. Martin Živný

Diplomová práce

Kompozitní směsi pro recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena s využitím upravených vysokopecních strusek

Composite mixtures for cold recycling structural layers of the road using modified blast furnace slags
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím upravených vysokopecních strusek v recyklovaných stmelených směsích konstrukčních vrstev pozemních komunikací. Teoretická část shrnuje poznatky o technologii recyklace za studena a věnuje se alternativním zdrojům hydraulických pojiv v podobě vysokopecních strusek. V experimentální části je popsána výroba jednotlivých stmelených směsí včetně vyhotovení zkušebních …více
Abstract:
This master thesis deals with the use of treated blast furnace slags in cold recycled stabilized mixtures for structural pavement layers. The theoretical part summarizes the existing knowledge about cold recycling technology and deals with alternative sources of hydraulic binders in the form of blast furnace slags. The experimentalsection describes the production of individual bonded mixtures,including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Živný, Martin. Kompozitní směsi pro recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena s využitím upravených vysokopecních strusek. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera