Filip ŠIMŮNEK

Bachelor's thesis

Komponentová aplikace Řízení silniční křižovatky

Component-based Application Crossroad Control
Abstract:
Cílem této práce bylo navrhnout model aplikace založené na komponentách pro kontrolu dopravní křižovatky a otestovat její mimofunkční požadavky. Hlavním výsledkem této práce je implementace modelu dopravní křižovatky s dvěma algoritmy pro řízení dopravy. Byla vyvyniuta s využitím Spring DM, což je rozšíření OSGi frameworku.
Abstract:
The purpose of this thesis was to design a model of component-based application for controlling a traffic crossroad and test it for extra-functional requirements. The main result of this thesis is an implementation of traffic crossroad model with two traffic control algorithms. It was developed by component model Spring DM, which is the extension of OSGi framework.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2012
Accessible from:: 22. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMŮNEK, Filip. Komponentová aplikace Řízení silniční křižovatky. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Computer Science and Engineering / Information Technologies