Bc. Irena Uluçay

Diplomová práce

Zefektivnění provozu městské hromadné dopravy pomocí simulace \nl{}

The use of simulation for more effective city line traffic \nl{}
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na městskou hromadnou dopravu ve městě. Cílem práce je optimalizace požadavků cestujících a dopravců. Práce je zaměřena na dvě konkrétní autobusové linky městské hromadné dopravy a to linky číslo 561 a 569. Simulace tras obou linek bude provedena pomocí programu Witness a výsledky této simulace budou poskytnuty dopravci. Hlavním výstupem práce by mělo být sloučení výše uvedených …více
Abstract:
This thesis focuses on public transport in the city. The aim of the thesis is to optimize the requirements of passengers and carriers. This work focuses on two specific bus lines ? the bus line number 561 and 569. The simulation of the both lines will be made using the program Witness and the results of this simulation will be provided to the carrier. The main outcome of this work should be to merge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Uluçay, Irena. Zefektivnění provozu městské hromadné dopravy pomocí simulace \nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe