Filip ŠIMŮNEK

Bakalářská práce

Komponentová aplikace Řízení silniční křižovatky

Component-based Application Crossroad Control
Anotace:
Cílem této práce bylo navrhnout model aplikace založené na komponentách pro kontrolu dopravní křižovatky a otestovat její mimofunkční požadavky. Hlavním výsledkem této práce je implementace modelu dopravní křižovatky s dvěma algoritmy pro řízení dopravy. Byla vyvyniuta s využitím Spring DM, což je rozšíření OSGi frameworku.
Abstract:
The purpose of this thesis was to design a model of component-based application for controlling a traffic crossroad and test it for extra-functional requirements. The main result of this thesis is an implementation of traffic crossroad model with two traffic control algorithms. It was developed by component model Spring DM, which is the extension of OSGi framework.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMŮNEK, Filip. Komponentová aplikace Řízení silniční křižovatky. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika