Nagarajan Murugan

Diplomová práce

Design of restoration information system

Design of restoration information system
Abstract:
The work presented in this thesis is the modeling of an information system supporting all activities of the exhibit restoration for the Technical Museum of Liberec. The main goal of this thesis is then to suggest system architecture of before mentioned Information system. In order to gather knowledge and analyze the current state of the Technical Museum on this topic, a literature review is established …více
Abstract:
Závěrečná práce se zaměřuje na modelováním informačního systému podporujícího veškeré činnosti spojené s restaurováním exponátů pro Technické muzeum v Liberci. Hlavním cílem této práce je navrhnout systémovou architekturu dříve zmíněného informačního systému. S cílem shromáždit poznatky a analyzovat současný stav technického muzea v této oblasti je vypracován přehled literatury o dostupných výzkumných …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Koblasa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Murugan, Nagarajan. Design of restoration information system. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Mechanical Engineering / Manufacturing Systems and Processes