Bc. Daniel Baťa

Diplomová práce

Prostorová diferenciace vybraných meteorologických prvků na území brněnské aglomerace

Spatial distribution of selected meteorological elements in the territory of Brno agglomaration
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na mapování teploty vzduchu v aglomeraci Brna s cílem odhalit prostorovou variabilitu tohoto prvku. Základem výzkumu jsou data pořízena během osmi měřících jízd konaných v období od dubna 2011 do ledna 2012 za podmínek radiačního počasí. Tyto údaje doplněné o charakteristiky z prostoru města, které ovlivňují hodnoty teplot, byly následně využity k tvorbě mapových výstupů. Údaje …více
Abstract:
This thesis focuses on mapping of air temperature in the Brno agglomeration and its aim is to provide the area variability of the measurement. Basis of the research is data provided by eight measurement rides which took place from April 2011 to January 2012 under the radiation weather. These measurements, complemented with facts about the city's area that have an effect on the temperature measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta