Alena Kozumplíková

Bakalářská práce

Bezpečnost osob a jejich majetku v obci Strání

Safety of Persons and Their Property in the Village of Strání
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti osob a jejich majetku v obci Strání. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů, právních předpisů a nejvýznamnějších složek zabezpečujících bezpečnost osob a jejich majetku. Praktická část se zabývá posouzením současného stavu bezpečnosti v obci Strání, provedením analýzy bezpečnosti pomocí diagramu příčin a následků a pomocí SWOT analýzy …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with assessment of safety of people and their property in the village of Strání. Theoretical part focuses on definitions of basic terminology, law and the most important components securing safety of people and their property. Practical part deals with assessment of current state of security in the village of Strání by analysis performance of security through cause and effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zveřejnit od: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozumplíková, Alena. Bezpečnost osob a jejich majetku v obci Strání. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe