Bc. Ludmila Šikulová

Master's thesis

Automatická detekce chyb v gramatické shodě: rozšíření pravidel

Automatic detection of errors in syntactic agreement: extension of rules
Anotácia:
Cílem předkládané diplomové práce je zlepšení automatické detekce chyb pro nový korektor češtiny v oblasti gramatické shody. První část je zaměřena na úvod do problematiky a vytváření chybějících pravidel v oblasti shodného přívlastku v instrumentálu plurálu, shody tříčlenného podmětu s přísudkem, shody mezi slovesnými tvary a tvoření podmiňovacího způsobu. Součástí práce je vyhodnocení úspěšnosti …viac
Abstract:
The goal of the presented thesis is to improve automatic detection of errors in syntactic agreement for a new Czech grammar checker. The first part focuses on introduction to the issue and creating missing rules of concordant adjectival attribute in the plural instrumental case word form, the concord of a three-member subject and a predicate, agreement between verb forms and the creation of conditional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2021
  • Vedúci: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Computational Linguistics / Computational Linguistics

Práce na příbuzné téma