Bc. Karolina Zemanová

Diplomová práce

Practical Translation and Analysis. John Fowles: The French Lieutenant's Woman (1969)

Practical Translation and Analysis. John Fowles: The French Lieutenant's Woman (1969)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku překladu krásné literatury z angličtiny do češtiny. V teoretické části jsou popsána vybraná teoretická východiska podle Levého a Newmarka, praktická část se zabývá dvěma konkrétními jazykovými oblastmi, překladem právnického stylu a metafor. Příloha obsahuje autorský překlad dvou kapitol románu.
Abstract:
The diploma thesis concentrates on the translation of the literary prose from English to Czech language. The theoretical part deals with selected ideas of the translation theory as presented by Levý and Newmark, the practical part elaborates on two practical areas of translation, legal English and metaphors. The translation of two chapters of the novel is enclosed in the appendix.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy