Bc. Tereza Sosnovcová

Bakalářská práce

Dopady útlumu těžby černého uhlí na Ostravsko

The impacts of coal mining in the Ostrava Region
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je identifikace dopadů těžby černého uhlí na příkladu Ostravska. Teoretická část je věnovaná dopadům útlumu těžby na rozvoj regionu. Další část práce srovnává proces útlumu těžby s útlumem ve Velké Británii, Polsku a bývalé Německé demokratické republice. Zbylá část se zabývá charakteristikou vybraného regionu a rolí společnosti OKD v rámci regionálního rozvoje. Důležitou …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is to identify the impact of coal mining on the example of the Ostrava region. The theoretical part is devoted to the impacts of mining decline on the development of the region. The next part compares the process of mining decline with the situation in Great Britain, Poland and former German Democratic Republic. The remaining part deals with characteristic of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Honsnejmanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta