Bc. Jana Klamtová

Bakalářská práce

Regionální analýza odpadového hospodářství v ČR

Regional Analysis of Waste Management in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled odpadového hospodářství v České Republice, analyzovat produkci odpadů na území České Republiky a v jednotlivých krajích, příjmovou a výdajovou složku příslušné rozpočtové kapitoly, detailní regionální analýza výdajů a příjmů krajů na nakládání s odpady v roce 2009 - 2011. Dalším cílem je analýza odpadového hospodářství v kraji Vysočina, podrobná …více
Abstract:
The aim of this work is to provide an overview of waste management in the Czech Republic, analyze waste production in the Czech Republic and in individual regions, income and expenditure component of the budget chapter, detailed regional analysis of expenditure and income counties in the management of waste in 2009 - 2011. Another objective is the analysis of waste management in the Region, a detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta