Bc. Pavel PROCHÁZKA

Diplomová práce

Biologické čištění odpadní vody se zaměření na společnost Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. v Lovosicích

Biological waste water treatment with focus on Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. in Lovosice.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá předčištěním odpadní technologické vody, vznikající při výrobě sušenek a oplatek ve výrobním závodě v Lovosicích, který je součástí potravinářské firmy Mondelez International. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsána technická řešení společně s biologickými procesy čištění odpadní vody, vztahující se k odpadní vodě vznikající …více
Abstract:
The diploma thesis deals with pre-treatment of wastewater, which results from the production of biscuits and wafers factory in Lovosice, which is part of the food business Mondel?z international. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes the technical solutions together with biological wastewater treatment processes related to wastewater resulting from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKA, Pavel. Biologické čištění odpadní vody se zaměření na společnost Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. v Lovosicích. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství