Ing. Jana Konopiská

Diplomová práce

Vykořisťovatelské a vylučovací zneužití dominantního postavení v evropském a a českém soutěžním právu

Exploitative and Exclusionary Abuse of Dominant Position
Anotace:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se v první části věnuje analýze vývoje rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (a jeho předchůdců) v oblasti zneužití dominantního postavení se zohledněním vlivu různých doktrín na toto rozhodování (české „leading cases“), včetně porovnání konzistence tuzemské rozhodovací praxe s praxí rozhodování v Evropské unii. Za tím účelem jsou v diplomové práci …více
Abstract:
Abstract In its first part, this diploma thesis deals with the analysis of the development of the practice of the Office for Protection of Economic Competition (and its predecessors) in the area of theabuse of dominant position, taking into account the influence of various doctrines on their decision-making (the Czech “leading cases”), including the comparison of the consistency of the domestic decision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta