MgA. Veronika Beránková, DiS.

Master's thesis

Historie a současnost Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově u Brna, se specializací na taneční obor

Past and Present Elementary Art School Francis France in Austerlitz, specializing in the field of dance
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na obecnou charakteristiku základních uměleckých škol. Významnou osobnost hudební minulosti města Slavkov u Brna a zakladatele Základní umělecké školy Františka France. Sleduje historický vývoj základní umělecké školy Františka France, její význam a spolupráci s městem Slavkov u Brna. Těžištěm práce je především podat charakteristiku, náplň tanečního oboru základní umělecké …viac
Abstract:
Thesis with focus on general characteristics of primary art schools. Notably, the musical past of the town of Slavkov u Brna, and foundation of the Primary Art School Františka France. Watch historical development of Primary Art School Františka France, it´s significance and it´s collaboration with the town Slavkov u Brna. Special focus on the characteristics of the field of dance at primary art school …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jana Lepoldová
  • Oponent: doc. Mgr. Ludvík Kotzian

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/nqt8x/