Bc. Barbora Svozilová

Bachelor's thesis

Svobodná volba v Montessori pedagogice

Free choice in Montessori education
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá svobodnou volbou v Montessori mateřské škole. Cílem práce bylo zjistit, jak se projevuje svobodná volba, jaká je míra potřeby pomoci učitele a do jaké míry je tato pomoc účinná. V teoretické části se čtenář seznámí s filozofií a principy Montessori pedagogiky a jejich vlivem na svobodnou volbu. V empirické části jsou pak představeny výsledky kvalitativně orientovaného …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with free choice in Montessori kindergarten. The aim of the thesis is to answer what are the manifestations of free choice, what is the amount of help needed to be provided by the teacher and how effective is the help provided. The theoretical part describes the philosophy and principles of Montessori education and their influence on free choice. The empirical part presents …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. Anna Drexlerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta