Theses 

Learner Development through Extensive Reading – Bc. Marcela Švendová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Bc. Marcela Švendová

Diplomová práce

Learner Development through Extensive Reading

Learner Development through Extensive Reading

Anotace: Tato diplomová práce má metodologický charakter a je zaměřena na rozvoj žáka prostřednictvím volnočasového čtení. Volnočasové čtení je zde zkoumáno jako prostředek rozvoje žáka v procesu učení se cizímu jazyku. V teoretické části jsou popsána specifika studentů anglického jazyka, role literatury ve výuce, principy volnočasového čtení a jeho vliv na jazykové dovednosti žáka. Teoretická část se také zabývá integrací volnočasového čtení do vzdělávacího procesu. V praktické části je představen program využívající volnočasového čtení a výzkum zaměřený na potvrzení rozvoje žáků během tohoto programu. Výzkum se skládá ze dvou částí. V první z nich jsou zkoumány postoje žáků ke čtení v anglickém jazyce před a po programu pomocí dotazníku. V druhé části je použit jazykový test ke zjištění míry rozvoje žáků pomocí volnočasového čtení.

Abstract: This diploma thesis focuses on language teaching methodology, namely on developing the learners’ skills through extensive reading. Extensive reading is explored as the means of overall learner development and as the important part of language acquisition. In the theoretical part the specifics of English language learners, the role of literature in the language classroom, the principles of extensive reading and the impact it has on developing the learners’ skills are described as well as the way how the extensive reading programme can be integrated into the language curriculum. In the practical part the extensive reading programme is introduced, together with the research designed to confirm the learners’ development through this programme. The research consists of two parts. The first part, the questionnaire, shows learners’ attitudes towards reading in English before and after the programme. The second part is the language proficiency test used with the learners to investigate the learners’ improvement during the programme as a result of extensive reading.

Keywords: Volnočasové čtení, motivace, jazykové dovednosti, proces osvojování si cizího jazyka, zjednodušená četba Extensive reading, motivation, language skills, second language acquisition process, graded readers

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 06:45, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz