Bc. Petra Šustalová

Diplomová práce

Kulturní a institucionální determinanty mezinárodní migrace

Cultural and institutional determinants of international migration
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Kulturní a institucionální determinanty mezinárodní migrace“ je analyzovat význam kulturní a institucionální podobnosti zemí v rozhodování migrantů o volbě cílové země. První část práce je zaměřena na teoretické přístupy k migraci. Následně je provedena rešerše prací zabývajících se kulturními a institucionálními determinanty mezinárodní migrace. V poslední části je sestaveno …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Cultural and institutional determinants of international migration“ is analyze the importance of cultural and institutional similarities of countries on migrant´s decision of choosing the country of destination. The first part refers to theoretical approaches to migration. In the next part is conducted the research of studies dealing with cultural and institutional determinants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika