Bc. Petra Šustalová

Master's thesis

Kulturní a institucionální determinanty mezinárodní migrace

Cultural and institutional determinants of international migration
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Kulturní a institucionální determinanty mezinárodní migrace“ je analyzovat význam kulturní a institucionální podobnosti zemí v rozhodování migrantů o volbě cílové země. První část práce je zaměřena na teoretické přístupy k migraci. Následně je provedena rešerše prací zabývajících se kulturními a institucionálními determinanty mezinárodní migrace. V poslední části je sestaveno …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Cultural and institutional determinants of international migration“ is analyze the importance of cultural and institutional similarities of countries on migrant´s decision of choosing the country of destination. The first part refers to theoretical approaches to migration. In the next part is conducted the research of studies dealing with cultural and institutional determinants …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Reader: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy