Ing. Andrea Kypěnová, DiS.

Bakalářská práce

Vliv chování prodejce na efektivnost prodeje

The Influence of Saller’ s Behavior on the Effectiveness of the Sales
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem chování prodejce na efektivnost prodeje. Teoretická část monitoruje stav současného spotřebního trhu a rozvoj obchodních center v České Republice. Dále se zabývá typologií prodejců se zaměřením na předpoklady a dovednosti, které jsou žádoucí pro výkon tohoto povolání. V další části je pak věnována pozornost osobnostním typům zákazníků a s tím souvisejícím nákupním …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of behavior on the efficiency of vendor sales. The theoretical part monitors the status of the current consumer market and the development of shopping centers in Czech Republic. It also deals with the typology of retailers focusing on assumptions and skills that are required for the occupation. The next section is devoted attention to the personality types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní