Markéta Tichá

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Potřeby dítěte jako východisko péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Abstract:
Anotace Absolventská práce „Potřeby dítěte jako východisko péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ se zabývá jednou z oblastí sociálně-právní ochrany dětí, a to péčí o dítě v pobytovém zařízení Klokánek Hostivice. Cílem práce je zjistit, jaká jsou východiska pro práci s dítětem v konkrétním zařízení. Soustřeďuje se na práva a potřeby dítěte jako na společný princip práce s dítětem …more
Abstract:
The thesis specifically deals with the social rights of child protection in the residential facility Klokánek Hostivice . The aim of the thesis consists in finding solutions and possibilities for a child in a particular facility. It focuses on the rights and needs like a common principle in working with a child and its family, which is universal in the whole field of social rights and child protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 10. 2016
  • Supervisor: PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
  • Reader: PhDr. Vladimír Mašát

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická