Alexey Kondrashov

Doctoral thesis

Contemporary methods of evaluation of economic performances of hotel and spa operators within the framework of international trade

Contemporary methods of evaluation of economic performances of hotel and spa operators within the framework of international trade
Abstract:
Tato disertační práce poskytuje komplexní analýzu makroekonomických aspektů cestovního ruchu a zároveň nabízí nové poznatky a závěry plynoucí z měření výkonnosti hotelových podniků pomocí univerzálních operačních ukazatelů a finančních indikátorů. Výsledky disertační práce ukazují, že cestovní ruch vzhledem k jeho vlivům na čistý export a investice členských zemí EU se stává významným faktorem přispívajícím …more
Abstract:
The PhD thesis provides a complex analysis of the macroeconomic aspect of tourism and builds new insights in measurement of hotel performances analyzing both the uniform hotels indicators and financial ratios in their relationships to the revenue generation. The thesis results show that tourism due to its effects on net export and investments of EU member states is becoming an important factor contributing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 4. 2014
  • Supervisor: Josef Abrhám
  • Reader: Jiří Strouhal, Jiří Malý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40352