Mgr. Radka Havlíková

Bakalářská práce

The Beauty Standards in Toni Morrison's The Bluest Eye

The Beauty Standards in Toni Morrison's The Bluest Eye
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá bílými standardy krásy. Toto téma je podrobně rozebráno v knize Nejmodřejší oči od Toni Morrisonové. Dále se tato studie zaměřuje na symboly bílé kultury a krásy, a také ukazuje ničivé vlivy a následky, které tato „bílá krása“ způsobila Afroameričankám.
Abstract:
The thesis focuses on the white standards of beauty. This issue is analysed in Toni Morrison’s The Bluest Eye. This study concentrates on the images of white culture and beauty, and shows the devastating impact and the consequences that this white beauty had on African American women.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta