Bc. Pavel Směták

Bakalářská práce

The Role of Education in the Emancipation of the African Americans and American Indians

The Role of Education in the Emancipation of the African Americans and American Indians
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vliv vzdělání na proces emancipace Afroameričanů a amerických Indiánů v době po americké občanské válce. Práce se soustřeďuje především na tři díla: knihu Up from Slavery od Bookera T. Washingtona, The Souls of Black Folk od W. E. B. Du Boise a na autobiografickou část knihy American Indian Stories od indiánské autorky jménem Zitkala-Ša. První část práce se zabývá politikou …více
Abstract:
The aim of this Bachelor's Diploma Thesis is to research the way the education influenced the process of emancipation and gaining of equal social and political rights of African Americans and American Indians after the Civil War through analysis and comparison of three works: Booker T. Washington and his Up from Slavery, W. E. B. Du Bois and his The Souls of Black Folk, and an autobiographical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta