Ing. Dan Bartoloměj

Bakalářská práce

Daň z příjmů fyzických osob

Income tax on individuals
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je problematika daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daň z příjmu ze samostatné činnosti. Práce tak má poukázat na daňové zatížení obou poplatníků, které je spolu s výší odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění stále velmi diskutovaným tématem.
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of tax of personal income tax, focusing on tax on income from employment and functional benefits and tax on income from self employment. Thus, the thesis has to point out the tax burden of both taxpayers, which is, together with the amount of social security contributions and health instance, still very hot topic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní