Bc. Veronika Fabová

Bakalářská práce

Ošetřování neurochirurgického pacienta s multimodálním monitoringem

Treating neurosurgical patient with multimodal monitoring
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje znalost sester o ošetřování pacienta s multimodálním monitoringem v neurochirurgické intenzivní péči. V průzkumu bylo použito dotazníkové šetření v rámci FN Brno, jehož výsledky jsou podrobně rozebrány v empirické části. V teoretické části jsou probrány jednotlivé modality, které se používají na monitoraci, jejich zavádění, péče o ně, a také komplikace, jež můžou u pacienta …více
Abstract:
Bachelor’s thesis finds out nurses knowledge in treatment of neurosurgical patients with multimodal monitoring. The questionnaire survey was taken in FN Brno and its results were discussed in the empirical part. The theoretical part is dealing about type of systems for monitoring, insertion of sensors, nurse care and risks of complications. The conclusions could be useful for the employer in planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Magda Slouková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma