Bc. Dominika Cacková

Diplomová práce

Znalosti sester o komplikacích při péči o tracheostomované

Nurses' knowledge about complications during tracheostomy care
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester, zdravotnických záchranářů) o komplikacích při péči o tracheostomované. Dále na to, jak sestry pečují o pacienty s tracheostomií v konkrétní nemocnici. Teoretická část práce zahrnuje obecné kapitoly pojednávající o problematice tracheostomií, ale i kapitoly, které se přímo zabývají ošetřovatelskou péčí …více
Abstract:
This thesis focuses on the knowledge of paramedical staff (nurses, paramedics) about complications in the care of trachemostomy, how nurses care for such patients in a particular hospital. The theoretical part includes chapters dealing with general issues tracheotomy, but also chapters dealing directly with the nursing care of these patients. The empirical part of the thesis describes the sample of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta