Bc. Jozef Marko

Diplomová práce

Business Process Wizard

Business Process Wizard
Anotace:
Práca analyzuje existujúce nástroje na modelovanie business procesov a snaží sa pristúpiť k tomuto modelovaniu alternatívnym spôsobom, ktorý by uľahčil modelovanie menej technickým užívateľom. Tento alternatívny spôsob spočíva v podobe softwarového sprievodcu. Práca postupne rozoberá rozhodnutie sa pre sprievodcu, jeho návrh a použitie.
Abstract:
The thesis analyzes existing business process modeling tools and tries to create an alternative way that will bring the business process modeling closer to non-technical users. This alternative way is implemented as a software wizard. The thesis chronologically describes the decision for the wizard, the design of the wizard and the practical use of the wizard.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma