Mgr. Aneta Zachová

Bakalářská práce

Italská imigrační politika mezi lety 2011 - 2014

Italian immigration policy in 2011-2014
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje italské imigrační politice mezi lety 2011 – 2014, tedy po vypuknutí konfliktů v severní Africe a na Blízkém východě. Sledována je přitom zejména proměna imigrační politiky Itálie ve snaze čelit zvýšenému přílivu imigrantů z mimoevropských zemí. Práce se věnuje zejména nelegální imigraci a udělování azylu a ochrany uprchlíkům, avšak zároveň upozorňuje na mnohdy přísné podmínky …více
Abstract:
The thesis is focused on Italian immigration policy in 2011 – 2014 which means after outbreak of conflicts in Northern Africa and Middle East. The work tries to explain the changes in immigration policy of which aim is to deal with increased numbers of immigrants from non-European countries. The main issue of the thesis is illegal immigration and refugee and asylum policy, but it also points out strict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Votradovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií