Bc. Eva Kalhousová

Diplomová práce

Terminology of the EU Asylum and Immigration Policy

Terminology of the EU Asylum and Immigration Policy
Anotace:
Tato práce se zabývá terminologií používané v oblasti azylové a imigrační politiky Evropské unie. Práce popisuje základní koncepty terminologie, legislativu upravující azyl a imigraci v Evropské unii a České republice, práci překladatelů v Evropském parlamentu a roli korpusů v překladu. Následuje analýza nejčastěji používaných výrazů v české legislativě v paralelních korpusech Acquis Communautaire …více
Abstract:
This thesis deals with the terminology used in the EU asylum and immigration policy. The thesis describes basic concepts of terminology, EU and Czech asylum and immigration law, the work of the translators at the European Parliament and the role of corpora in translation. Then the thesis analyses the most common terms used in the Czech legislative texts in the Acquis Communautaire and EUR-Lex parallel …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka