Regína CHRÁSTOVÁ

Bakalářská práce

Neziskové organizace a zdroje jejich financování

Non-profit organizations and financing source
Anotace:
Cílem bakalářské práce v teoretické části je popsat jednotlivé typy neziskových organizací a jejich zdroje financování.Vzhledem k vysokému počtu typu neziskových organizací, které fungují v podmínkách ČR, mi rozsah teoretické části nedovoluje dopodrobna popsat všechny typy těchto organizací. Z uvedeného důvodu zužujeme výběr popisu na soukromoprávní organizace podle vlády NNO a veřejnoprávní organizace …více
Abstract:
Aim of the thesis in the theoretical part is to describe the various types of non-profit organizations and their resources financování. Given the wide range of non-profit organizations that operate in conditions of the Czech Republic, the theoretical part of my range does not allow to describe in detail all types of organizations. For that reason, narrows the description of the private organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2014
Zveřejnit od: 13. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Vavrečka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHRÁSTOVÁ, Regína. Neziskové organizace a zdroje jejich financování. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta