Theses 

Jugoslávie, Československo a rok 1968 – Bc. Tomáš Špaček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Špaček

Bakalářská práce

Jugoslávie, Československo a rok 1968

Yugoslavia, Czechoslovakia and 1968

Anotace: Diplomová práce se zabývá Jugoslávií v roce 1968. Pozornost je věnována vnitropolitickým poměrům a zahraničněpolitickým vztahům, s důrazem na vztahy s Československem v 60. letech. Účelem práce je ukázat že rok 1968 byl plný napětí také v Jugoslávii. Důraz je kladen zejména na studentské protesty v Bělehradě a snaží se popsat zahraniční vlivy které k nim vedly, stejně tak jako jejich vývoj a následky. Dalším účelem práce je ukázat, jakým způsobem o protestech informoval soudobý česky psaný tisk.

Abstract: The diploma thesis pursues the Yugoslavia in year 1968. The attention is paid to the internal and foreign policies direction, with emphasis on relations with Czechoslovakia in the 60s. The purpose is to show that year 1968 was full of tensions in Yugoslavia. The attention is especially paid on student’s protests in Belgrade and tries to describe foreign influences which led to them, as well as its development and aftermath.The other aim of the paper is to show the perception of the protests in contemporary Czech written press.

Klíčová slova: Jugoslávie, Československo, 1968, Yugoslavia, Czechoslovakia, Pražské jaro

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz