Adriana Gocieková

Bakalářská práce

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Survey Sketch for Dividing of the Land
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na geometrický plán na rozdělení pozemku v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. Cílem této práce je vypracování již zmíněného geometrického plánu. V teoretické části je popsán souřadnicový systém používaný v Evropě a České republice, katastr nemovitostí a samotný geometrický plán a jeho veškeré náležitosti. Praktická část je zaměřena na již konkrétní geometrický plán …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on survey sketch to divide land in cadastral territory of Rožnov pod Radhoštěm. The aim of this thesis is elaboration said survey sketch. The coordinate system used in Europe and Czech Republic, cadastre and survey sketch are explained in the theoretic part of this work. The practical part is focused on specific survey sketch describes all surveying procedures and activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Pavel Černota
  • Oponent: Petr Jadviščok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie