Bc. Ingrid Oravcová

Diplomová práce

Vplyv implementácie stratégie EUROPE 2020 na ekonomiky krajín EÚ

Vliv implementace strategie EUROPE 2020 na ekonomiky zemí EU
Anotace:
Diplomová práce zkoumá vliv cílů strategie EUROPE 2020 na ekonomickou výkonnost členských zemí Evropské unie. Strategie je zaměřena na inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a má vyčleněné cíle v oblasti zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, klimatických změn a energetiky, vzdělávání a chudoby a sociální exkluze. Práce tento vliv zkoumá regresní panelovou analýzou s fixními efekty, v níž vystupují proměnné …více
Abstract:
Master thesis analyses the impact of the Europe 2020 strategy´s objectives on the economic performance of the member states of EU. The strategy focuses on smart, sustainable and inclusive growth and its objectives are in the areas of employment, research and development, climate change and energy, education and poverty and social exclusion. Master thesis analyses the impact by fixed-effects panel regression …více
Abstract:
Diplomová práca skúma vplyv cieľov stratégie EUROPE 2020 na ekonomickú výkonnosť členských krajín Európskej únie. Stratégia je zameraná na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a má vyčlenené ciele v oblasti zamestnanosti, výskumu a vývoja, klimatických zmien a energetiky, vzdelávania a chudoby a sociálnej exklúzie. Práca tento vplyv skúma regresnou panelovou analýzou s fixnými efektami, v ktorej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta