Bc. Ivana ČERNOCHOVÁ

Diplomová práce

Analýza arachnocenóz lomu u Bílovce

Analysis of araneocenosis of the quarry in Stará Ves near Bílovec
Anotace:
V letech 2014 ? 2015 byl proveden výzkum araneocenóz na území bývalého lomu ve Staré Vsi u Bílovce. Hlavní metodou sběru materiálu byla metoda zemních pastí. Dále byly použity metody smyku, sklepávání a prosevu. Zemní pasti byly umístěny na třech vytipovaných lokalitách s odlišným biotopem: les, step, mokřady. Celkem bylo získáno 396 jedinců zařazených do 60 druhů z 15 čeledí. Při hodnocení araneocenóz …více
Abstract:
In the years 2014 - 2015 a research of araneocenosis was carried out in a former quarry in Stará Ves near Bílovec. The main method of collecting the material was pitfall trapping. This method was supplemented by sweep petting, shedding and sifting methods. Pitfall traps were placed in three localities with different biotope: forest, steppe and wetlands. In total 396 specimens classified into 60 species …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2015
Zveřejnit od: 20. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNOCHOVÁ, Ivana. Analýza arachnocenóz lomu u Bílovce. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta