Bc. Jana NEVŘALOVÁ

Diplomová práce

Nutriční hodnocení úrovně stravování žáků ZŠ a MŠ ve Staré Vsi

Nutritional Evaluation of Alimentation Level in Primary and Nursery School in Stará Ves.
Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika vyhodnocení nutričního složení měsíčního jídel-ního lístku ze ZŠ a MŠ ve Staré Vsi. Z provedené analýzy bylo zjištěno, že pro děti před-školního věku jsou překročeny všechny hodnoty živin i vitaminů, některé (např. vitamin A) o více než 100 %. Výjimkou je obsah vápníku a vitaminu C, který je ve stravě ze školní jídelny hrazen pouze z 60 % doporučeného množství …více
Abstract:
This thesis approaches the problem of evaluating the nutritional composition of one month food menu of elementary school and kindergarten in the village Stará Ves. The analysis found that for children pre-school age are exceeded all the nutrients and vitamins, some (eg. vitamin A) by more than 100%. The exception is calcium and vitamin C, which is in the diet of school meals paid only 60% of the recommended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEVŘALOVÁ, Jana. Nutriční hodnocení úrovně stravování žáků ZŠ a MŠ ve Staré Vsi. Kroměříž, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin