Bc. Stanislava Hamáková, DiS.

Bakalářská práce

Dobrovolnictví - rozvoj v Karlovarském a Ústeckém kraji

Volunteering - development in Region Karlovy Vary
Anotace:
Dobrovolnictví je v dnešní době stále opomíjeným tématem. Veřejnost o dobrovolnictví neví, média o něm příliš nemluví. Touto prací bych chtěla představit dobrovolnictví, jeho druhy, zakotvení v legislativě ČR a činnost dobrovolnických center. Důležitým zdrojem informací jsou vlastní zkušenosti a vědomosti získané z pozice aktivní dobrovolnice a později vedoucí dobrovolnického centra. Cílem práce je …více
Abstract:
These days, volunteering is a neglected subject. Public doesn’t know about volunteering and the media don’t talk about it. By writing this thesis, I would like to introduce volunteering, types of volunteering, how volunteering is grounded in the law of the Czech Republic and activities of volunteering centers. Important sources of information are my own experience and knowledge acquired from my position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní