Martin SNÁŠEL

Diplomová práce

Výkon mediace v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Execution of mediation in the context of the social services act and socially-legal child protection act
Anotace:
Tato diplomová práce na téma "Výkon mediace v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí" se zabývá rozborem jednotlivých režimů, v rámci nichž může být mediace v České republice vykonávána a objasňuje, zda je možné, aby zapsaný mediátor vykonával mediaci i v jiném režimu, než v režimu výkonu mediace podle zákona o mediaci.
Abstract:
This Thesis on topic of "Execution of mediation in the context of the social services act and socially-legal child protection act" is dealing with analysis of the various methods in which the mediation can be exercised in Czech republic and clarifies if it is possible for registered mediator to exercise the different methods of mediation than the one embodied in the Mediation Act.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SNÁŠEL, Martin. Výkon mediace v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nllnqk nllnqk/2
29. 6. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 6. 2016
Marklová, E.
30. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.