Bc. Stanislava Hamáková, DiS.

Bachelor's thesis

Dobrovolnictví - rozvoj v Karlovarském a Ústeckém kraji

Volunteering - development in Region Karlovy Vary
Abstract:
Dobrovolnictví je v dnešní době stále opomíjeným tématem. Veřejnost o dobrovolnictví neví, média o něm příliš nemluví. Touto prací bych chtěla představit dobrovolnictví, jeho druhy, zakotvení v legislativě ČR a činnost dobrovolnických center. Důležitým zdrojem informací jsou vlastní zkušenosti a vědomosti získané z pozice aktivní dobrovolnice a později vedoucí dobrovolnického centra. Cílem práce je …more
Abstract:
These days, volunteering is a neglected subject. Public doesn’t know about volunteering and the media don’t talk about it. By writing this thesis, I would like to introduce volunteering, types of volunteering, how volunteering is grounded in the law of the Czech Republic and activities of volunteering centers. Important sources of information are my own experience and knowledge acquired from my position …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní