Bc. Žaneta Urbancová, DiS.

Diplomová práce

Translation and Analyses of Bridget Jones: The Edge of Reason by Helen Fielding

Translation and Analyses of Bridget Jones: The Edge of Reason by Helen Fielding
Anotace:
Diplomová práce „Stylistické rysy knihy Heleny Fieldingové – Bridget Jonesová: S rozumem v koncích” pojednává o stylistických rysech, které ovlivňují překlad literárního díla psaného formou deníku. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část představuje autorku, deník jako literární žánr a stylistické rysy deníku, na úrovni sémantické, lexikální, gramatické a …více
Abstract:
Diploma thesis „ Stylistic Features of Helen Fielding’s book – Bridget Jones: The Edge of Reason” deals with stylistic features, which influence translation of literary work written in a genre of a diary. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part introduces the author, the diary as a literary genre and the stylistic features of the diary, at the semantic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy