Bc. Radka Michaláková

Diplomová práce

Ethical Values in the Roman Principate: the Case of the Princeps

Ethical Values in the Roman Principate: the Case of the Princeps
Anotace:
Cílem této diplomové práce je přinést nové informace o tom, jak Římané v období principátu vnímali ctnost, a to zejména prostřednictvím srovnání četnosti výskytu vybraných jedenácti ctností ve čtyřech literárních dílech z daného období, konkrétně: Dialogus de oratoribus a De vita et moribus Iulii Agricolae z pera Publia Cornelia Tacita, De vita Caesarum od Gaia Suetonia Tranquillia a Panegyricus napsaný …více
Abstract:
The present thesis aims to shed new light on the attitudes Romans held towards virtue during the Principate. To do so, it analyses the relative frequency of eleven particular virtues within four literary works, which were published during the period in question: Dialogus de oratoribus and De vita et moribus Iulii Agricolae by Publius Cornelius Tacitus, De vita Caesarum by Gaius Suetonius Tranquillius …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Dějiny starověku

Práce na příbuzné téma