Ing. Petr Dvořák

Master's thesis

Analýza brzdění vozidla v obecném směrovém oblouku

Analysis of braking the vehicle in the general direction arc
Abstract:
Práce se zabývá analýzou brzdění vozidla v obecném směrovém oblouku se zaměřením na odvození konkrétních vztahů pro výpočet brzdné dráhy. Dále se práce zabývá vytvořením metodiky pro provádění jízdních zkoušek za účelem zjištění brzdné dráhy vozidla v oblouku, vyhodnocením naměřených dat a jejich porovnáním s numericky stanovenou brzdnou dráhou.
Abstract:
The work deals with the analysis of braking the vehicle in the general direction of the arc with a focus on the derivation of specific figures to calculate braking distance. Furthermore, the work deal with creating a methodology for the implementation of driving tests in order to determine the vehicle braking distance in the arc by evaluating the measured data and their comparison with the numerically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dvořák, Petr. Analýza brzdění vozidla v obecném směrovém oblouku. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera