Ing. Pavel Zingl

Bakalářská práce

"Product Placement" a "Branded entertainment" v komunikačním mixu

"Product Placement" and "Branded entertainment" in communication mix
Anotace:
Cílem této práce je ukázat využití product placementu v marketingové komunikaci, ukázat jeho zařazení do marketingových komunikačních nástrojů, uvést jeho definice, přiblížit jeho historii, využívání, nové trendy a jeho legislativní problémy. Na základě dotazníkového šetření se na závěr pokusím potvrdit nárůst jeho využívání, zda působí na diváky a zda-li je televizní product placement účinnější než …více
Abstract:
The aim of this work is to demonstrate usage of product placement in marketing communications, to show its inclusion into the marketing communication tools, to bring its definition, closer to its history, uses, new trends and legislative issues. Based on the survey at the end, I try to confirm its increase of use, whether have an effect on the audience and if TV product placement is more effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Petr Majerik
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní