Theses 

Poruchy chování u dětí v mladším školním věku v regionu Hradec Králové – Michaela Pírková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Pírková

Diplomová práce

Poruchy chování u dětí v mladším školním věku v regionu Hradec Králové

Poruchy chování v mladším školním věku v regionu Hradec Králové

Anotace: Diplomová práce pojednává o výzkumné sondě týkající se poruch chování v mladším školním věku v regionu Hradec Králové. V teoretické části se zabývá etopedickou problematikou jako speciálně pedagogickou disciplínou. Práce pojednává o agresivitě, šikaně, o prevenci šikany a intervenci. Praktická část práce se týká zpracování průzkumů, které proběhly metodou kvantitativních dotazníků na vybraných základních školách v Hradci Králové. Cílem prvního průzkumu bylo zmapování nejčastějších poruch chování v mladším školním věku v této oblasti. Druhý průzkum navazoval na první a jeho záměrem bylo zjistit problematiku šikany u dětí mladšího školního věku. Praktickou část doplňuje interview s etopedem a terapeutem ze Střediska výchovné péče Domino v Hradci Králové.

Abstract: The diploma dissertation is based on research concerning behavioral disturbance at younger pupilage in Hradec Králové. The theoretical part deals with etopedical problems as a specially pedagogical discipline. The project disserts on aggressivity, bullying, bullying prevention and intervention. The practical part of the project concerns researchs processing, which was held by the method of quantitative questionnaires in Hradec Králové elementary schools. The aim of the first research was to make out the most common behavioral deficiencies among children at the in younger pupilage in this area. The second research continued the first one and its aim was to make out problems with bullying at children at their younger pupilage. The practical part of my project is completed with an interview with an etoped and therapist from the Education Centre Domino in Hradec Králové.

Klíčová slova: porucha chování, šikana, prevence, intervence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Věra Kotková
  • Oponent: Helmut Bley

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:51, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz