Bc. Katarína Barjaková

Diplomová práce

Hattalov názor v kontexte vývoja spisovnej slovenčiny

The Hattala's version of the written Slovak
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is to describe the individual stages of development of standard Slovak language. At the first chapter we will take a closer look at the pre-standard language period and the influence of Czech language on the Slovak environment. At the second and third chapters we will focus on Anton Bernolak and Ludovit Stur - the two codifiers of standard Slovak language, who …více
Abstract:
Ústrednou témou tejto magisterskej diplomovej práce je zachytenie jednotlivých etáp vývoja spisovnej slovenčiny. V prvej kapitole si bližšie priblížime predspisovné obdobie jazyka a vplyv češtiny na slovenské prostredie. V druhej a štvrtej kapitole sa budeme venovať Antonovi Bernolákovi a Ľudovítovi Štúrovi, dvom kodifikátorom spisovnej slovenčiny, ktorí urobili zásadný krok pre zrod dejín novodobého …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta