Bc. Andrea Rulíšková

Diplomová práce

Victorian Values in John Fowles's The French Lieutenant's Woman

Victorian Values in John Fowles's The French Lieutenant's Woman
Anotace:
Cílem práce je přiblížit konvence a předsudky Viktoriánské společnosti v díle Johna Fowlese – Francouzova milenka.
Abstract:
The aim of the thesis is to portray a conventional and prejudiced Victorian society in John Fowles's novel - The French Lieutenant's Woman.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta