Mgr. Daria Strouhalová, Ph.D.

Disertační práce

Genetika nádorové predispozice: mutační analýza kandidátních genů pro mammární karcinomy v chromosomální oblasti 11q22-q23"

Genetics of tumor predisposition: Mutation analysis of candidate genes for mammilar carcinomas in chromosomal region 11q22-q23
Anotace:
Nádory prsu představují jednu z nejvýznamnějších malignit vůbec. Přibližně 7% nádorů prsu a 10% nádorů vaječníků v populaci je přisuzováno dědičnosti nádorově citlivých genů. Nádory prsu jsou nejčastějšími malignitami u žen a zahrnují až 30% případů rakoviny ve světě. Objev genů, jejichž konstituční mutace/inaktivace výrazně disponuje k malignitám, jako např. BRCA1 nebo BRCA2, znamenal pokrok v pochopení …více
Abstract:
Mutation i two breast cancer susceptibility genes, BRCA1 and BRCA2, account for most multiple-case breast cancer families containing members with ovarian cancer or male breast cancer. However, mutations in BRCA1 and BRCA2 genes have been identified in only about 80% of families with four or five cases of of female breast cancer. It is, therefore, likely that mutations that confer a high risk of breast …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta